Fællesskab i Byen

EN BY AF OPLEVELSER

Som beboer i Sukkerrækkerne har du byen i baghaven og naboer på den anden side af hækken. Som navnet fortæller, ligger husene i rækker, hvor man kan færdes mellem imellem dem uden at skulle passere nogle store veje. Sukkerrækkerne er stedet, hvor børnene bliver legekammerater, og hvor både familieliv og naboskab er med til at give området værdi.

SKRIV DIG OP TIL mere information